Polityka prywatności

Polityka prywatności

Witamy w polityce prywatności Artur Śliwiński DIARTI

Z godnie z  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Aby zapewnić jak największą przejrzystość naszych działań oraz umożliwić Ci kontrolowanie Twoich danych

Kiedy mówimy “my”, “nas” lub “Artur Śliwiński DIARTI”, “teczki-okladki.pl” to dlatego, że to my jesteśmy  właścicielami strony internetowej www.teczki-okladki.pl.

Jeśli mówimy “polityka”, mówimy o tej polityce prywatności. Jeśli powiemy “warunki użytkownika”, mówimy o zasadach korzystania ze strony.

Zasady różnią się w zależności od rodzaju nawiązanego kontaktu z naszą firmą.

Zbieramy określone dane osobowe

(imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres dostawy)

na temat odwiedzających i użytkowników naszej witryny.

Najczęściej spotykane typy informacji, które zbieramy, obejmują:

nazwy użytkowników, adresy e-mail, adresy IP, NIP i adresy wysyłki (celem realizacji

zamówień) inne dane kontaktowe, informacje o płatnościach, takie jak dane agenta płatności, dane transakcyjne, informacje podatkowe, obsługa zapytań, i danych analityki internetowej.

Będziemy również zbierać dane osobowe z wniosków o pracę (takich jak, twoje CV, sam formularz wniosku, list motywacyjny i notatki z rozmowy kwalifikacyjnej).

Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na świadczenie usług m.in. utrzymanie Państwa konta, realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym  newslettera).

Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.

 

Jak zbieramy dane osobowe

Zbieramy dane osobowe bezpośrednio, gdy je nam prześlesz, automatycznie podczas odwiedzin strony internetowej

Gromadzimy Twoje dane osobowe, wyłącznie wtedy gdy je nam przekazujesz za pośrednictwem

strony internetowej www.teczki-okladki.pl, gdy dokonasz rejestracji konta klienta, lub dokonasz u nas zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego jak również w momencie kiedy dokonasz rejestracji w naszym newsletterze, lub wyślesz wiadomość kontaktową korzystając z formularzy zamieszczonych na strona firmy Artur Śliwiński DIARTI

Chociaż zazwyczaj zbieramy dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, czasami zbieramy pewne

kategorie informacji osobistych o Tobie z innych źródeł. W szczególności:

dane finansowe i / lub transakcyjne od dostawców usług płatniczych z siedzibą w Polsce w celu przetworzenia transakcji;

zewnętrzni usługodawcy (np. Google, Facebook), którzy znajdują się w USA lub Wielkiej Brytanii,

którzy mogą przekazywać informacje o Tobie, gdy łączysz się, lub logujesz się na swoje konto z zewnętrznym dostawcą i wysyłają nam takie informacje, jak Twoja rejestracja i profil z tej usługi, występuje tylko wtedy, gdy używasz logowania za pośrednictwem konta na Facebook. Informacje są różne i są kontrolowane przez tego usługodawcę lub autoryzowanego pracownika za pośrednictwem ustawień prywatności tego usługodawcy.

W jaki sposób korzystamy z danych osobowych

Wykorzystamy Twoje dane osobowe:

Aby wypełnić umowę lub podjąć kroki związane z umową: w szczególności w ułatwianiu i przetwarzaniu transakcji, które mają miejsce na stronie www.teczki-okladki.pl

Zastosowanie

– np. W miejscu zakupu produktów oferowanych w naszym sklepie.

Gdy jest to konieczne do celów, reklamowo marketingowych po wcześniejszym wyrażeniu przez Ciebie zgody na przesłanie oferty handlowej

Aktualizowanie wiadomości operacyjnych i informacji,

– np. aby powiadamiać Cię o zmianie statusu zamówienia w celu realizacji zamówienia.

przeprowadzanie analizy technicznej w celu ustalenia, w jaki sposób poprawić jakość witryny i usługi, które świadczymy;

monitorowanie aktywności na stronie www.teczki-okladki.pl , np. aby zidentyfikować

potencjalną nieuczciwą działalność i zapewnić zgodność z warunkami użytkownika, które mają zastosowanie do Witryny

zarządzanie naszą relacją z Tobą, np. odpowiadając na twoje komentarze lub zapytania przesłane do nas lub prosząc o opinię lub chcąc wziąć udział w ankiecie

zarządzanie naszymi sprawami prawnymi i operacyjnymi (w tym zarządzanie ryzykiem związanym z treściami i oszustwami)

Postanowienia ogólne

1. Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych.

2. Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.

3. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Twisto

Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

33. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

ING Bank Śląski S.A.
Twisto Polska sp. z o.o.

34. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.